Vyhledávání

Není, už jen kvůli změně legislativy to není možné. Všechny děti bez rozdílu mají šanci se vzájemně ovlivňovat od raného dětství, poznávat se navzájem, vnímat, že odlišnost není překážkou pro vznik vztahů a smysluplné komunikace.

fa fa-child