Vyhledávání

Za klíčové kompetence jsou považovány především znalosti právních norem a vyhlášek města, schopnost předcházet konfliktním situacím, vyjednávání, zvládání emočně laděných slovních útoků, minimalizace hrozeb, rizik a ohrožení ze strany osob závislých a obtížně zvladatelných.

Asistenti při své činnosti využívají především své komunikační kompetence. Nejsou totiž úřední osobou, nejsou vybavení donucovacími prostředky a nemají žádné zvláštní oprávnění. Pravomoci mají stejné jako každý jiný občan.

fa fa-legal