Vyhledávání

Asistenti v přidělené lokalitě monitorují dění a dohlížejí na pořádek. Umí poskytnout informace lidem v nouzi a orientují se v síti sociálních služeb a jejich poskytovatelů. Je možné se na ně obrátit, pokud jste svědky nějakého přestupku či trestného činu.

V případě, že zaznamenají méně závažná porušení zákona, mohou vyzývat občany k nápravě. Pokud například někdo odhodí odpadky mimo koš, upozorní ho, že se dopouští přestupku. Zároveň ho vyzvou, ať po sobě uklidí. Pokud lidé neposlechnou, asistenti přivolají hlídku městské policie, která má pak možnost takové chování pokutovat.

Většinou se však taková situace obejde bez strážníků. Dále asistenti třeba převádějí nejmenší školáky přes silnici, nebo posílají domů mládež, která se v pozdních hodinách potuluje po ulicích.

fa fa-users