Vyhledávání

Asistenti
prevence
kriminality

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Lidé ze sociálně vyloučených lokalit se potýkají s vyšší kriminalitou. Místní mají často nižší právní povědomí a nedůvěřují strážníkům.

Stejně jako v jiných podobných místech, i v Brně trpí vyloučené lokality zvýšenou kriminalitou.

Pouliční násilí, drobné krádeže, znečišťování veřejného prostoru, nadměrnému hluku, prodej drog, vandalismus, domácí násilí a další věci, které se všude na světě vážou k sociálnímu vyloučení.

Nižší vzdělanost

0

Obyvatelé žijící v těchto lokalitách mají zároveň často nižší právní povědomí, vyplývající z nižší vzdělanosti.


Pomoc obětem

0

Bylo by chybou vnímat obyvatele vyloučených lokalit jen jako pachatele daných činů, sami se totiž často stávají jejich oběťmi. A většinou si neví rady s tím, kde a jak hledat pomoc.

Nedůvěra v policii

0

Zároveň mají obyvatelé sociálně vyloučených lokalit často nižší důvěru k příslušníkům policie nebo strážníkům. Mnoho trestných činů takto zůstává neobjasněných.

PROČ TO ŘEŠIT?

Asistenti prevence kriminality překonávají bariéru vzájemné nedůvěry a pomáhají tak předcházet konfliktům.

Ve vyloučených lokalitách panuje nedůvěra mezi jejich obyvateli a policií. Strážníci jsou mnohdy vnímáni nikoli jako představitelé zákona, kteří by měli lidem žijícím v těchto lokalitách pomáhat a ochraňovat je, ale spíše jako někdo, před kým je lepší mít se na pozoru.

Asistenti prevence kriminality se proto snaží tuto bariéru překonat, vybudovat si v lokalitách důvěru a tak pomoci problémům předcházet.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Asistenti prevence kriminality činí život v Brně bezpečnějším pro všechny. Jsou přínosem pro obyvatele vyloučených lokalit i pro samotné strážníky.

Asistenti slouží všem

Projekt slouží všem obyvatelům Brna, kteří se cítí být ohroženi na své bezpečnosti, či jsou vystavováni porušování zákona nebo jeho následkům.

Pomáhají městským strážníkům

Působí jako prevence a zároveň jim pomáhají v řešení drobných bezpečnostních problémů a šetří a ulehčují jim tak jejich často obtížnou práci.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Vybrali jsme 8 asistentů přímo mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Správný asistent zasáhne dříve, než je nutný zásah strážníka, aby zajistil pořádek.

8 ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY

Díky projektu pracuje na území městských částí Brno-střed a Brno-sever celkem 8 asistentů prevence kriminality, vybíraných přímo mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit.

JEJICH ÚKOLEM JE ZAJIŠŤOVAT POŘÁDEK

Jde o lidi, kteří mají v tamní komunitě neformální autoritu. Organizačně spadají přímo pod městskou policii a jejich úkolem je podobně jako v případě policie zajišťovat v lokalitě pořádek.

PRACUJÍ BEZ REPRESÍ

Nedělají to ovšem represivně: jejich hlavní zbraní není obušek, ale komunikace. Na rozdíl od příslušníků městské policie navíc často ovládají nejen český, ale také romský jazyk.

VE SPRÁVNÝ ČAS NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Správný asistent zasáhne dříve, než je nutný zásah strážníka. Asistent také může strážníka účelně doplňovat.

VE SVÉM REVÍRU JSOU JAKO RYBA VE VODĚ

Asistenti znají poměry a život v lokalitě i její obyvatele. Dokáží se v tomto prostředí orientovat. Mít takové lidi na své straně je výhodné jak pro strážníky, tak pro obyvatele daných lokalit.

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁ A TRÉNUJE

Díky projektu několik lidí z vyloučených lokalit získá zaměstnání a zkušenosti. Ty jim v budoucnu umožní stát se městským strážníkem, kterých je v Brně obecně nedostatek.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Konflikty v sociálně vyloučených lokalitách nenarůstají do většího rozsahu. Obyvatelům se tu žije bezpečněji.

1. Efektivitu práce asistentů poznáme ze snížení počtu oznámení a stížností městské policii v oblastech, kde pracují. Takové úspěchy zaznamenáváme hned na počátku, čímž se předchází tomu, aby konflikty narůstaly do většího rozsahu.

2. Očekává se také vyšší objasněnost přestupků a zvýšení čistoty ulic, ze kterých zmizí černé skládky a nepořádek. Lidé se zde budou cítit bezpečněji a jejich soužití bude podstatně kvalitnější.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Koliště 19, 601 67 Brno

Tel.: +420 542 173 808

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!